Política de
privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Aquesta pàgina web (la “Web”) està operada per les dues institucions co-organitzadores del Festival de Vida al Final de la Vida (“L’Organització del Festival”): fuelfor design & consulting S.L. (funcionant com The Care Lab), societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (tom 40487, foli 28, full número B364583) , amb domicili a Barcelona, Carrer Vallirana 30, Planta 4. 08006 i CIF número B64861362 i amb adreça de correu electrònic de contacte hello@thecarelab.org (“The Care Lab”); i la Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas, fundació catalana inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1271, amb domicili social al carrer Jesús i Maria, 6, 08022 Barcelona, (Espanya), amb CIF número G-61658050 i amb adreça de correu electrònic de contacte fundacio.grifols@grifols.com (la “Fundació”).

2. Qui és el delegat de protecció de dades de l’Organització del Festival i com puc contactar-lo?

El delegat de protecció de dades actua com interlocutor entre l’Organització del Festival i vostè amb la finalitat de vetllar pel compliment per part de l’Organització del Festival de la legislació de protecció de dades i pels drets que la llei li confereix. Pot contactar amb el delegat de protecció de dates en la següent direcció de correu electrònic dpo@grifols.com.

3. Per a què utilitza l’Organització del Festival les seves dades personals?

L’Organització del Festival utilitza les seves dades personals per:
(a) gestionar la seva inscripció en activitats promogudes pel Festival, tals com xerrades, formacions, premis i beques, i permetre l’accés i la descàrrega de publicacions al registrar-se a la web, e.
(b) informar-lo sobre activitats de l’Organització del Festival.
Si vostè indica a l’Organització del Festival el seu interés en rebre butlletins informatius de les activitats del Festival, aquesta institució elaborarà perfils d’usuari amb la finalitat d’enviar-li per e-mail aquests butlletins.

4. Per a quina raó utilitza l’Organització del Festival les seves dades personals?

La base jurídica que permet a l’Organització del Festival tractar les seves dades personals és el consentiment que vostè ha atorgat al complementar i enviar els formularis habilitats a la web, així com al fer clic en la casella corresponent per a la recepció dels butlletins informatius del Festival.

5. Durant quant de temps conservarà l’Organització del Festival les seves dades personals?

L’Organització del Festival tractarà les seves dades personals en quan no cessi la seva condició d’usuari registrat i, en el seu cas, mentre vostè no hagués revocat el seu conscientment a la recepció de butlletins informatius.
Transcorreguts aquests períodes, l’Organització del Festival conservarà les seves dades, sense efectuar cap mena de tractament, fins que transcorrin els terminis de preinscripció de les responsabilitats que poguessin derivar-se al tractament de les seves dades. El termini serà com a màxim de cinc anys.

6. A qui facilita l’Organització del Festival les seves dades personals?

L’Organització del Festival no facilita les seves dades personals a tercers, llevat a que sigui necessari per a donar compliment a mandat legal.

7. Quins son els seus drets quan proporciona a la Fundació les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les seves dades incloses al fitxer de l’Organització del Festival fundacio.grifols@grifols.com
hello@thecarelab.org
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals
Portabilitat podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que hagin facilitat a l’Organització del Festival, així com a transmetre’ls a una altra entitat
Limitar el tractament

-Quan es verifiqui la inexactitud de les seves dades,

-Quan el tractament sigui il·lícit i vostre s’hi oposi,

-Quan l’Organització del Festival no necessiti tractar les seves dades però vostè els necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions,

-Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verificarà si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.  

 

Així mateix, en qualsevol moment es pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades portant a terme amb anterioritat, enviant una sol·licitud a fundacio.grifols@grifols.com indicant a l’assumpte “Fundació Victor Grifols i Lucas”. Par a poder exercir els seus drets i retirar el seu consentiment haurà d’enviar una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

En tot cas, podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Dades (www.agpd.es) o qualsevol altra autoritat competent.

Data de creació: Abril 2024